پیاده‌گردی در تهران قدیم، محله‌ی امام‌زاده یحیی

کارزار #پیاده_برو یکی از جالبترین بخشهای تهران قدیم، که بسیار خاص و متفاوت از همه جای تهران هست و شما می تونید هنوز زندگی رو در کوچه پس کوچه های تنگ و باریک خشت و گلی 100سال قبل ببینید، محله امام زاده یحیی ست که بخشی از اودلاجان بزرگ در همجواری بازار تهران بوده دوست […]